Servicii oferite

  • Proiectarea, elaborarea documentatiei şi implementarea sistemelor de management conform urmatoarelor standarde:
    • ISO 9001;
    • ISO 14001;
    • ISO 45001,

sau a unui sistem de management integrat calitate-mediu, respectiv calitate-mediu-sanatate si securitate în muncă în cadrul unei organizaţii, în concordanţă cu domeniul de activitate al acesteia.

  • Instruirea personalului organizaţiei referitor la cerinţele sistemului de management care urmează a fi implementat.
  • Audit intern pentru sistemul de management implementat.
  • Asistenţă în vederea menţinerii sistemelor de management implementate si certificate.
Scroll to Top